fbpx

Emil Lazăr – formator (debate ninja)

În învățământul românesc, educația nonformală este o posibilitate de a completa performanțele educației formale. Debateul este metoda de educație nonformală prin care se pot dezvolta competențele de gândire critică în rândul celor care învață și prin care poate fi facilitată transmiterea de cunoștințe în manieră argumentată pentru cei care predau. Cred cu tărie în puterea argumentului și în necesitatea dezbaterii, pe care le văd ca soluții pentru învățământul românesc. ARDOR își asumă rolul de promotor al debateului în România, lucrul acesta îl face eficient, este din ce în ce mai prezent în medii de învățare și în rândul categoriilor socio-profesionale. Și pentru toate acestea, am încredere în ceea ce ARDOR știe și poate să facă!